Bilbesiktning - Allt som utför Bilbesiktning

Bäst Bilbesiktning

Bäst

Vilken som är den bästa bilbesiktningen beror på var du bor. På många orter finns det bara en station som besiktigar bilar om man inte är villig att åka långt.

Ifall du har flera alternativ att välja på som ligger i närheten finns det olika sätt som du kan resonera på. Ska det vara den billigast eller vill du gynna någon speciellt företag som håller på med bilbesiktningar.

Denna aktör inom bilbesiktning i Sverige som inte är renodlat kommersiell är den AB Svensk Bilprovning - Den klassiska Bilprovningen som drivs av AB Svensk Bilprovning. De har tidigare haft priser som är en tredjedel av de finska kostnaderna för bilbesiktning.

Det finns ytterligare två aktörer i Sverige som är aktiebolag och ägs av personer som är bosatta i Sverige:

  • OPUS Bilprovning som köpte 70 stationer i Svensk Bilprovning i samband med att marknaden för bilbesiktningar öppnades upp
  • ClearCar som började 2013 och snabbt byggt upp en nät av bilbesiktningsanläggningar på mindre orter


Besiktiga Svenskt

Bild på Bilbesiktning

Om man vill att besiktningspengarna ska stanna i Sverige är det en fördel att välja ett bilbesiktningsföretag som ägs till fullo av svenska aktörer.