Bilbesiktning - Allt som utför Bilbesiktning

ClearCar Bilprovning AB

ClearCar Bilbesiktning

ClearCar Bilbesiktningär ett nytt svenskt besiktningsföretag. ClearCar har öppnat närmare 40 bilbesiktningsanläggningar på mindre och medelstora orter i Sverige.

ClearCar börjad bygga ut sitt nät av bilbesiktningsstationer för bilprovning under 2013. ClearCar Bilbesiktning är ackrediterade av SWEDAC.