DEKRA Bilbesiktning

DEKRA är ett stort tyskt besiktningsföretag som bland annat erbjuder bilbesiktningar i flertal länder. Under 2011 besiktade DEKRA över 20 miljoner bilar och fordon. Efter avregleringen av kontrollbesiktningar för fordon i juli 2010 började DEKRA förbereda sin svenska etablering. I juli 2011 ackrediterades DEKRA av Swedac att utför bilbesiktningar och fordonsbesiktningar på lätta fordon.

DEKRA bygger ut sin bilbesiktningsverksamhet i Sverige i kontrollerad takt och är en av de mindre aktörerna på den svenska bilbesiktningsmarknaden.

DEKRA köpte den 7:e januari 2013 Applus Bilprovning AB:s 5 anläggningar i Stockholm, Helsingborg, Malmö.