Bilbesiktning - Allt som utför Bilbesiktning

Efter bilprovning

Efter bilprovning

Om din bil har fått anmärkningar vid bilprovningen kan du behöva åtgärda felet eller anmärkningen.

Det finns tre kategorier av fel som det kan anmärkas på. Den minst allvarliga kategorin är att bilen får en anmärkning som inte kräver ombesiktning men ska vara åtgärdat till nästa bilprovning. Detta kan vara fel som t.ex. trasig skyltbelysning eller att tutan är trasig.

Nästa kategori är den typen av fel som kräver en åtgärd och ombesiktning inom en viss tid. Detta kan vara fel som kan påverka säkerhets på sikt som t.ex. slitna bromsar, krånglande hastighetsmätare eller läckande bromssystem.

Om det under bilbesiktningen upptäcks mycket allvarliga fel på bilen som direkt påverkar säkerheten kan bilen omgående få körförbud och måste bärgas från platsen.