Categories Intressant

Besiktning Bil När?(Rätt svar)

Hur tidigt kan man besikta bilen?

Enligt de nya besiktningsreglerna så kan du besikta när du vill inom en 14 månaders period räknat från din senaste kontrollbesiktning. Passa till exempel på att besikta innan bilsemestern för en säkrare resa.

Vad händer om jag inte besiktigar bilen i tid?

Körförbud. Om du inte besiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud (så kallat inträtt körförbud). Fordonet får då bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet är påställt.

År en bil besiktigad?

Du kan enkelt kontrollera när det är dags att besikta din bil genom att skicka ett SMS med ditt registreringsnummer till Transportstyrelsens nummer: 72503. SMS:et kostar 3 kronor plus trafikavgifter.

Vad gäller vid besiktning av bil?

Om du inte har varit på efterkontroll inom 30 dagar får ditt fordon körförbud. Efter ytterligare 30 dagar måste du dessutom göra en ny kontrollbesiktning. Efter tre underkända kontroller i rad måste du återkomma för en efterkontroll inom en vecka, annars inträder körförbud, oavsett var i perioden du befinner dig.

You might be interested:  Vad Kan Jag Sälja Min Bil För?(Perfekt svar)

När ska bilen besiktigas 2021?

Vanliga personbilar ska besiktas första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången. Andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes. Därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

När ska bilen besiktigas Slutsiffra?

Personbilar och lätta fordon äldre än fem år har hittills kontrollbesiktas årligen och haft en fast besiktningsperiod på fem månader som baserats på den sista siffran i registreringsnumret. Från den 20 maj 2018 ska dessa fordon kontrollbesiktas senast 14 månader efter föregående kontrollbesiktning.

Får man köra en bil som inte gick igenom besiktningen?

Underkänd – med krav på ny besiktning Är fordonet underkänt med krav på ombesiktning måste du åtgärda felen snarast och få en ombesiktning utförd senast det datum som angivits på protokollet. Vid detta körförbud får du köra kortast lämpliga väg till verkstad för reparation eller till besiktningsföretag för besiktning.

När ska jag besikta min släpvagn?

första gången senast 48 månader efter den månad då fordonet första gången togs i trafik. därefter senast 24 månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Vad händer om jag krockar med en bil med körförbud?

Att köra en bil med körförbud blir 1500 kronor i böter om du fastnar i en poliskontroll. Vad som händer om man krockar en bil med körförbud beror på vilken av de två typerna av körförbud bilen har fått. Den andra typen av körförbud är det kvalificerade körförbudet som en bil får om det blir underkänt i en besiktning.

You might be interested:  Du Har Kört På Och Skadat En Bil På En Parkeringsplats Vad Är Rätt? (TOP 5 Tips)

Är en bil besiktad?

När bilen blir godkänd, får du ett bevis från verkstaden som utförde besiktningen. Beviset är ett papper som skall förvaras i handskfacket så det inte kommer bort. Vill du se din besiktningsstatus och inte har pappret så kan du få det via sms från transportstyrelsen.

När besikta bilen Slutsiffra 2?

Slutsiffra 1: Besiktningsperiod November – Mars. Körförbud fr. o.m 1 April. Slutsiffra 2: Besiktningsperiod December – April.

Kan man se om en bil är besiktigad?

Skriv bes. registreringsnummer (exempelvis bes. mlb318) och skicka det till nummer 7250372503. En kort stund därefter får du ett svars-sms med besiktningsinformation om fordonet.

Måste extraljus fungera vid besiktning?

Xtraljusen behöver inte fungera vid besiktning,men om du har ett x-ljusstag fram så måste ljusen sitta där annars får du en 2:a för det för det kan skada fotgängare vid eventuell kollision,dock inget krav på att de måste lysa.

Måste tutan fungera vid besiktning?

Om tutan inte fungerar? Leder inte till efterkontroll, men det blir en anmärkning i protokollet och ska vara åtgärdat innan nästa kontrollbesiktning eller efterkontroll.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *