Categories Intressant

Hur Mycket Bil Åker Svenskar?

Den totala körsträckan för alla svenskregistrerade personbilar var 6 714 miljoner mil under 2019 och det är första gången på sex år som den totala körsträckan har minskat. Det är också den lägsta noteringen sedan 1999 då den officiella statistiken inom detta område startade.

Hur många mil körs i Sverige?

En personbil kördes under 2020 i genomsnitt 1 100 mil (mot 1 171 mil 2019). Denna genomsnittliga körsträcka är den kortaste sedan mätningarna började 1999. Sedan toppnoteringen 2008 har den genomsnittliga körsträckan sjunkit med 217 mil, motsvarande –17 procent (Figur 2).

Hur långt kör medelsvensson?

Skåningar kör något färre mil med bilen än medelsvensken. 654 mil per person och år jämfört med rikssiffran 670 mil.

Hur många Volvo bilar finns det i Sverige?

Volvo är den överlägset mest vanliga personbilen i Sverige. Vid årsskiftet fanns 996 958 registrerade Volvobilar och i februari passerades miljongränsen. Volvo står nu för 1 000 633 bilar i den svenska fordonsparken, mer än dubbelt så många som den näst vanligaste bilen, Volkswagen, med 458 873 bilar.

Vem kör mest bil i Sverige?

Det är ju lätt att tro att man kör mest bil i glesbygd. Men statistik som miljömålsuppföljningen har samlat för 2014 visar att det är precis tvärtom, i alla fall räknat per bil. Stockholms län ligger i topp vad gäller körsträcka, följt av Jönköpings och Uppsala län.

You might be interested:  Vilka Bilar Kan Köras På E85?(Lösa)

Hur många mil kör man i genomsnitt på ett år?

I snitt körs varje personbil mindre än tidigare men antalet bilar fortsätter att öka vilket gör att den totala körsträckan för personbilar i Sverige ökar. En personbil körde i genomsnitt 1 224 mil under år 2016.

Vad händer om man kör fler mil än försäkringen?

Har du kört längre än vad du är försäkrad för? Om du råkar ut för en olycka kan du i så fall få lägre ersättning. Men bara lugn, genom att ändra körsträckan i försäkringen kan se du till att du får rätt skydd. Din körsträcka är en av de saker som bestämmer priset på din bilförsäkring.

Är 1000 mil per år mycket?

Hur mycket du kommer att köra är avgörande för det totala priset. Om du är en långpendlare, kanske du bör titta på andra alternativ. Runt 1500 mil per år brukar vara rimligt. Den som efter ett år upptäcker att milen inte räcker till kan justera upp antalet mil och därmed även månadskostnaden (gäller BMW).

Hur långt kör man i genomsnitt per dag?

Om vi i stället ser till hur vi faktiskt använder bilen i vardagen så är det ofta att köra fram och tillbaka till jobbet, skjutsa till träningar eller att åka och handla. I genomsnitt kör vi endast 3 – 5 mil per dag!

Hur långt kan en lastbil gå?

En lastbil rullar cirka 5000 mil per år.

Hur många bilar finns det kvar?

SVAR: Du kan vända dig till Bilregistret och söka efter fordon eller få en utredning gjord men sådant kostar pengar. Beroende på hur gamla uppgifter du söker finner du registren här: 1995 till nutid finns i Vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen, www.transportstyrelsen.se.

You might be interested:  Vad Kostar En Lackering Av Bil?(Lösning)

Vem kör mest bil?

Männen kör betydligt mer En undersökning visar att männen åker hela 34,7 kilometer med bil en genomsnittlig dag, medan kvinnorna kör endast 16,7 kilometer. Det är alltså en rätt stor skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till bilkörandet.

Vilket land kör mest bil?

USA har en bil per 1,3 invånare, den högsta andelen av något land. Tvåa i den statistiken är Italien med en bil per 1,45 invånare, och därefter följer flera andra västeuropeiska länder.

Hur många kvinnor kör bil?

– Ser vi på andelen omkomna för 2018 och 2019 är 77 procent av de omkomna män och 23 procent kvinnor. Och skillnaden kvarstår även då man tar hänsyn till att kvinnor inte kör lika mycket bil som män, säger Sonja Forward, senior forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *