Categories Intressant

Titta På Bilden. Hur Mycket Får Lasten Skjuta Ut I Sidled Utanför Din Bil?(Rätt svar)

Högst 30 cm. Högst 10 cm. Med lasten inräknad får fordonets totala bredd inte överskrida 260 cm. Lasten får skjuta ut högst 20 cm från fordonet på vardera sida.

Hur mycket får lasten skjuta ut i sidled utanför din bil?

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg som transporterar odelbar last får föras på vägar som inte är enskilda trots att den bredd som anges i första stycket överskrids. Lasten får därvid skjuta ut mer än 20 centimeter utanför fordonet.

Hur mycket utstick bil?

* Om du däremot skulle ha en bil som är 245 cm bred blir maxbredden 260 cm, dvs max utstick 15 cm. Uttryckt på ett annat sätt: Inget fordon får – utan dispens – vara mer än 260 cm. Detta inkluderar last, som i sin tur inte får skjuta ut mer än 20 cm på vardera sidan.

Hur brett får man lasta på släpvagn?

Tillåten bredd På gator och allmänna vägar får fordonsbredden inklusive last vara högst 260 cm. Lasten får skjuta ut högst 20 cm utanför fordonet. Om lasten är odelbar, till exempel en båt, får bredden vara upp till 310 cm, förutsatt att ekipaget är utmärkt enligt Transportstyrelsens föreskrifter 2010:141.

You might be interested:  Hur Mycket Ska Jag Betala I Skatt För Min Bil?(Fråga)

Vilken last ska märkas ut?

Glöm inte markera utstickande last med exempelvis en röd vimpel. Om du kör i mörker ska utstickande last märkas ut med ljus och reflexer – vitt framåt och rött bakåt. Placera lastens tyngdpunkt så lågt och nära bilens mitt som möjligt.

Hur långt bak får lasten sticka ut?

Regler för lastens/fordonets bredd Med lasten inräknad får fordonets totala bredd inte överskrida 260 cm. Lasten får skjuta ut högst 20 cm från fordonet på vardera sidan.

Vad gäller för last som sticker ut i sidled?

Så länge den totala bredden på bilen och lasten inte överstiger 260 centimeter så får lasten sticka ut högst 20 centimeter i sidled på vardera sida. Om du kör en bil som är 180 centimeter bred så får eventuell last alltså sticka ut 20 centimeter åt höger och 20 centimeter åt vänster.

Hur lång last får man köra?

Fordonets totala bredd får inte överskrida 260 cm och lasten får skjuta ut högst 20 cm från fordonet på vardera sidan. Med lasten inräknad får fordonets totala längd inte överskrida 24 meter.

Hur lång last på släpvagn?

Den totala längden (bil + släp ) får maximalt vara 24 meter. Det finns dock ett undantag – om både bilen och släpvagnen har ABS-bromsar så får längden vara maximalt 25,25 meter.

Vilka fordon får du köra om du har ett B körkort?

B

  • Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på högst 3,5 ton, och. en släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg.
  • Terrängvagn.
  • Motorredskap klass I (motorredskap som är gjorda för hastigheter över 30 km/tim)
  • Trehjulig motorcykel.
  • Fyrhjulig motorcykel.
You might be interested:  Vad E Min Bil Värd? (TOP 5 Tips)

Hur brett får man lasta?

Bred odelbar last Största tillåtna bredd (260 cm) får dock inte överskridas vid transport av plåtar, skivor, byggplattor och liknande tunna lastenheter, inte heller vid transport med containrar, tankar eller andra behållare som innehåller styckegods, vätska, gas eller annan delbar last.

Hur bred får en påkopplad släpvagn vara?

Den får vara max 150 cm bred.

Vilka åtgärder ska ingå i en säkerhetskontroll när du kopplat till en släpvagn?

När du ska köra med en tillkopplad släpvagn måste du genomföra en säkerhetskontroll innan avfärd. Kontrollera att: Lasten är korrekt säkrad. Dragkulan har gått in i kulhandsken – dragkulan måste vara helt inne och kopplingen ska låsa fast om kulan.

Vad är maxhastigheten med en bromsad släpvagn?

Släpvagn. Du får köra högst 40 km/tim med obromsad släp – eller husvagn, eller högst 80 km/tim med bromsad släp – eller husvagn eller obromsad släp – eller husvagn under vissa omständigheter. Läs mer på sidan om hastighet för släp.

Vilken är den högsta totalvikten en lätt lastbil får ha?

Med behörigheten BE får du köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släp kopplade till bilen. Släpets eller släpens sammanlagda totalvikt får dock inte vara över 3 500 kg.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *