Categories Intressant

Vad Gäller Om Du Inte Kontrollbesiktigar Din Bil I Tid?(Rätt svar)

Om man inte kontrollbesiktigar bilen inom besiktningsperioden så får bilen automatiskt körförbud. Förbudet gäller ända tills besiktningen är gjord.

Vad gäller vid besiktning av bil?

Är fordonet underkänt med krav på ombesiktning måste du åtgärda felen snarast och få en ombesiktning utförd senast det datum som angivits på protokollet. Innan fordonet blivit godkänt får det inte användas mer än nödvändigt för att få felet reparerat.

Kan man se varför en bil inte gick igenom besiktningen?

Ny besiktning måste göras. Du bör åtgärda felen snarast och därefter låta göra en ny kontroll. Denna måste ske senast det datum som angivits i rutan för besiktningsresultatet. Innan fordonet har blivit godkänt får det inte användas mer än nödvändigt för att få felet reparerat.

Vad händer om man kör en bil med körförbud?

En bil med körförbud får inte framföras på allmän väg. Undantag görs för att köra kortast lämpliga väg till verkstaden för reparation eller besiktning. Om en bil med körförbud ändå framförs i trafik riskerar bilägaren böta 1500 kronor.

You might be interested:  Vilken Typ Av Acceleration Är Mest Miljövänlig Med En Varmkörd Bil Av Nyare Modell?(Perfekt svar)

När ska bilen besiktigas 2021?

Vanliga personbilar ska besiktas första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången. Andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes. Därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

Får man köra en bil med körförbud till besiktningen?

Körförbud. Om du inte besiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud (så kallat inträtt körförbud ). Fordonet får då bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet är påställt.

Måste handbromsen fungera vid besiktning?

Det kan gå riktigt illa om man har otur. Din handbroms måste användas för att hållas i skick. Vi kontrollerar alltid att parkeringsbromsen fungerar som den ska vid besiktningen, så se till att testa den före din besiktning. Om den verkar krångla är det alltid bäst att åka förbi någon kunnig och låta dem ta en titt.

Måste man ha vindrutetorkare?

Torkare på bakruta och lyktor fungerar inte? Leder vanligtvis inte till efterkontroll, då det inte ingår i vår kontroll. Är fordonet dock utrustat med xenon- eller ledstrålkastare, så måste strålkastarrengöringen fungera.

Måste man ha Nummerskyltsbelysning?

I Sverige är de lagstadgat krav på synliga registreringsskyltar. Skulle din nummerskyltsbelysning vara trasig när det är mörkt ute och du blir stoppad av farbror blå riskerar du att få en onödig böter. Se därför till så att din nummerplåtsbelysning lyser innan du lämnar parkeringen.

Vad får man för böter om man kör en avställd bil?

Som huvudregel gäller att ett avställt fordon inte får brukas (17 § lag om vägtrafikregister). Bryter någon mot denna regel och föreligger inget av i lagen uppräknade undantag så döms personen till penningböter, minst 200 kr och högst 4000 kr (29 § lag om vägtrafikregister samt 25 kap. 3 § brottsbalken).

You might be interested:  Se Vem Som Äger En Bil?

Vad händer om man kör med Obesiktad husvagn?

Om fordonet har körförbud så får du inte köra med fordonet med undantag för kortaste väg till besiktning. Hur du än gör så kommer du inte undan körförbudet så du får ta den på släp.

Vad händer om man krockar med en obesiktad bil?

De betalar till drabbade där trafikförsäkring saknats eller inte ersatt dom. Mao krockar du en trafikförsäkrad bil som på något sätt strider mot försäkringsvilkoren, typ obesiktad och körförbud så betalar ditt försäkringsbolag den drabbade, men de kan säkerligen kräva dig på skadestånd.

När ska bilen besiktigas Slutsiffra 1?

Slutsiffra 1: Besiktningsperiod November – Mars. Körförbud fr. o.m 1 April. Slutsiffra 2: Besiktningsperiod December – April.

När ska bilen besiktigas för första gången?

Besikta bilen De ska kontrollbesiktas: första gången senast 36 månader efter att fordonets togs i trafik för första gången. andra gången 24 månader efter den första besiktningen. därefter ska fordonet besiktas senast 14 månader efter föregående kontrollbesiktning.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *