Categories Intressant

Vad Ska Du Tänka På När Du Lastar Din Bil?(Rätt svar)

Glöm inte att markera utstickande last med exempelvis en röd vimpel. Kör du i mörker ska utstickande last märkas ut med ljus och reflexer – vitt framåt och rött bakåt. Placera lastens tyngdpunkt så lågt och så nära bilens mitt som möjligt. Var noga med släpkärrans kultryck så att inte bilen eller kärran lyfter sig.

Vad ska man tänka på vid lastning?

Lasten ska vara säkrad framåt, bakåt och åt sidorna. Dåligt förankrad last kan orsaka allvarliga olyckor. Reglerna för lastsäkring finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:25) om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon.

När ska utskjutande last markeras?

MARKERA UTSTICKANDE LAST Last som sticker ut mer än 1 m baktill ska markeras med flagga (eller tygbit) och, i mörker, med röda reflexer och lykta som visar rött ljus bakåt. (Reflexerna lågt placerade för att återkasta skenet från andra fordons halvljus.)

You might be interested:  Vad Är Ersättning För Sjukresor Med Egen Bil? (TOP 5 Tips)

Vad behöver du kontrollera i bagageutrymmet på din buss innan du lastar in gods?

Allmänt

  • Kolla ditt körkort!
  • Glöm inte markera utstickande last med exempelvis en röd vimpel.
  • Placera lastens tyngdpunkt så lågt och nära bilens mitt som möjligt.
  • Var noga med släpkärrans kultryck så att inte bilen eller kärran lyfter sig.

Vad får man lasta på biltak?

I bilens användarhandbok står maximal vikt för vad som får fraktas på taket. Oftast får du inte lasta mer än totalt 75–100 kilo, inklusive räcke/box. Allt för tung last ovanpå bilen förändrar bilens köregenskaper eftersom bilens tyngdpunkt höjs.

Var kan du hitta uppgifter om hur mycket gods du lagligt får lasta?

Kartorna beställs via trafikverket.se eller på telefon 0771-921 921. OBS! Viktbestämmelserna för BK 1 och BK 4 gäller på ca 95 % av det allmänna vägnätet.

Varför ska vi kontrollera godset innan vi lastar av det?

Lastsäkring. Farligt gods ska lastsäkas och kollin som stuvas i fordon, containrar, järnvägsvagnar ska säkras för att framför allt förhindra förskjutningar i lasten. Vid transport med olika transportslag ska godset lastas och säkras för alla de påkänningar som kan uppkomma under transporten.

Måste utskjutande last framtill märkas ut?

All last som inte syns tydligt och skjuter utåt (utanför bilen) måste märkas. Syns lasten tydligt framifrån så behöver den bara märkas om det skjuts ut mer än 1 meter framför.

Vad är sant om utskjutande last framtill?

Undantag: Lasten behöver inte markeras om den syns tydligt av andra trafikanter och inte skjuter ut mer än en meter framåt. All last som skjuter ut mer än en meter bakåt ska markeras. Last som skjuter ut framför fordonet eller mer än en meter bakom fordonet markeras i dagsljus med rödgula flaggor.

You might be interested:  När Blir Bilar Besiktningsbefriade?

Hur lång last på släpkärra?

Den totala längden (bil + släp ) får maximalt vara 24 meter. Det finns dock ett undantag – om både bilen och släpvagnen har ABS-bromsar så får längden vara maximalt 25,25 meter.

Vad händer om man lastar släpvagn för tungt baktill?

Lastar du felaktigt eller för tungt är du en fara för trafiken och kan orsaka olyckor. Vad tror du händer om dragkroken går sönder på motorvägen medan du drar ett släp? För att undvika sådana situationer måste du hålla koll på hur mycket den nyinköpta kylen, tvättmaskinen eller vad det nu kan vara väger.

Vart ska man placera större last som inte får plats i lastutrymmet?

Studera olika metoder för lastsäkring. Kan du inte förankra lasten bör du lägga den så långt fram i bilen som möjligt, bäst är mot mellanväggen. Lägg inte för tung last i hyllsystemet, placera tung last långt ner och så långt fram som möjligt.

Vilken skyddsutrustning du ska använda när du har last eller passagerare?

Använd lastförskjutningskydd eller fästöglor. Låt aldrig tunga föremål ligga lösa i bilen, använd bältena för att säkra eventuell last i baksätet. Det kan vara lika farligt att köra för fort som att falla utför ett stup eller från ett högt hus.

Vilka åtgärder ska ingå i en säkerhetskontroll när du kopplat till en släpvagn?

När du ska köra med en tillkopplad släpvagn måste du genomföra en säkerhetskontroll innan avfärd. Kontrollera att: Lasten är korrekt säkrad. Dragkulan har gått in i kulhandsken – dragkulan måste vara helt inne och kopplingen ska låsa fast om kulan.

You might be interested:  Hur Räknas Årsmodell På Bil?(Lösning)

Hur tungt får man lasta en släpkärra?

Generellt kan man säga att ett lätt släp har en totalvikt på högst 750 kg. Även ett släp med högre totalvikt än 750 kg kan vara lätt, så länge den sammanlagda totalvikten på släp och bil är högst 3 500 kg. För att köra sådana fordonskombinationer räcker det med körkort med behörighet B.

Hur långt får gods sticka ut bakom bilen?

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg som transporterar odelbar last får föras på vägar som inte är enskilda trots att den bredd som anges i första stycket överskrids. Lasten får därvid skjuta ut mer än 20 centimeter utanför fordonet.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *