Bilbesiktning - Allt som utför Bilbesiktning

OPUS Bilprovning AB

Bild på Bilbesiktning

OPUS Bilprovning AB ingår i en större koncern Opus Group AB som är baserat i Mölndal och startades 1990 och som arbetar med miljö- & säkerhetskontroll av bilar och fordon över hela världen. Opus Group AB utför 17 miljoner kontroller och besiktningar av bilar årligen världen över och hade innan köpet av Bilprovningen i Sverige en omsättning på 230 Mkr.

OPUS Bilprovning AB startades 2011 då företaget planerade köpa ett antal bilbesiktningsställen av Svensk Bilprovning AB. I juli 2012 köpte OP sammanlagt 70 kompletta stationer med personal och utrustning från Bilprovningen för 375 Mkr.

OPUS Bilprovning AB är de helsvenska bilbesiktningsföretaget vid sidan av Bilprovningen och OPUS finns på den svenska börsen under OPUS Group.