AB Svensk Bilprovning

AB Svensk Bilprovning som till lite drygt hälften ägs av staten bildades 1963. Övriga delar ägs av bilförsäkringsbolagen och olika branschorganisationer inom fordonsvärlden. Tidigare hette Svensk Bilprovning istället Svensk Bilinspektion. När den obligatoriska bilbesiktningen infördes 1965 expanderade Bilprovningens verksamhet kraftigt.

I januari 2012 beslutade Svensk Bilprovning att företaget skulle delas upp och delar skulle säljas ut för att öka konkurrensen. 2/3-delar av Bilprovningens stationer skulle säljas ut.